LAATSTE NIEUWS

9 november 2000
Alle telformulieren van het schaatsen zijn gekontroleerd. In enkele gevallen was er aanleiding om eindtijden te korrigeren omdat er rondjes teveel of te weinig zijn geschaatst. Verder is gebleken dat er deelnemers zijn die hun pols-chip hadden bevestigd om hun linker pols i.p.v. de rechter. Of men verzuimde te finishen door de finish-sluis.
Dit heeft geresulteerd in het niet kunnen registreren van finish-tijden. Voor zover dit aan de hand van telformulieren was te herleiden, is dit gebeurd.
De bijgewerkte (definitieve) uitslagen zijn op deze web-site bijgewerkt.
Bovendien ontvangt iedere individuele deelnemer en estafette-team een uitslagenprotocol (binnen 2 weken).

4 november 2000
Onze pechvogel, Arend Middelveldt uit Ruinerwold kwam ongelukkig te vallen tijdens het schaatsen. Na onderzoek in het ziekenhuis blijkt het gelukkig allemaal mee te vallen. Arend is ondertussen al weer thuis.

29 oktober 2000, 12:00 uur
Alle ingeschreven deelnemers hebben hun "last mailing" ontvangen. Degene, die op het allerlaatst hebben ingeschreven, ontvangen morgen hun mailing.
Op de web-site zijn de deelnemerslijsten bijgewerkt. Foutjes, onvolkomenheden e.d. graag melden aan: [email protected] of aan Tinus Zanting, tel. 0528 374 259 (na 18:00 uur)


Nogmaals graag aandacht voor de aanvangstijden:
- Middenafstand:  09:00 uur
- Lange Afstand:  10:00 uur
- Estafette:           10:30 uur (Lopen)

28 oktober 2000
Routekaarten van het loop- en fiets-traject zijn op de web-site opgenomen onder het hoofdstuk
Wedstrijdinformatie
(helemaal onderaan). Tevens is hier een topografische (detail)kaart opgenomen, maar deze is wel erg groot om te downloaden, t.w. 522 Kb.

19 oktober 2000
Op donderdag 26 oktober om 16.00 uur wordt er in DeSmelt te Assen een persconferentie gehouden. Landelijke en regionale pers is hiervoor uitgenodigd. Enkele deelnemers (toppers-kanshebbers) zullen hier ook aanwezig zijn.

18 oktober 2000
Alle inschrijvingen t/m 18 oktober zijn verwerkt. Het wordt wederom een gezellige sportieve happening met in totaal zo'n 900 a 1000 tri-athleten en 500 vrijwilligers. De laatste incasso van inschrijfgelden heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. Deze deelnemers ontvangen hiervan nog een bevestiging. De zgn. "last mailing" wordt donderdag 26 oktober verzonden aan alle ingeschreven deelnemers.

4 oktober 2000
De website is aangepast met de volgende extra informatie:
- deelnemerslijst per 4 oktober 2000
- routekaartjes loop- en fietsparkoers (zie wedstrijdinformatie)
- wedstrijdreglement  (zie wedstrijdinformatie)
- rondetellers schaatsen gevraagd

25 sept. 2000

Gewijzige Starttijden

Vanwege de steeds toenemende belangstelling voor deelname aan de middenafstand van de Wintertriathlon Assen, wil de organisatie graag voorkomen dat er deelnemers moeten worden geweigerd. Om een ieder, die aan ons evenement wil deelnemen, op een verantwoorde wijze aan de start toe te laten, hebben we noodgedwongen wijzigingen moeten aanbrengen in de volgorde van de verschillende wedstrijden.

De wijzigingen bestaan uit:

  1. De middenafstand vertrekt als eerste

  2. De estafette vertrekt als laatste

  3. De estafette wordt in de oorspronkelijke volgorde van de wintertriathlon afgewerkt: lopen — fietsen — schaatsen.

Dit geeft de volgende voordelen:

Deelnemers aan de middenafstand kunnen bij het schaatsen gebruik maken van de gehele ijsbaan. (het maximum aantal deelnemers kan hierdoor worden verdubbeld)

Op het loop– en fietsparkoers vindt meer spreiding plaats. Deelnemers aan de verschillende wedstrijden lopen minder gauw in elkaar over, waardoor mede het voorkomen van stayeren wordt bevorderd.

Vlak voor aanvang van het onderdeel schaatsen op de lange afstand (ook estafette) wordt de baan opnieuw geprepareerd.

Wij hopen dat een ieder begrip heeft voor deze maatregelen. Van onze zijde zijn wij ervan overtuigd dat deze aanpassing voor alle deelnemende sporters (en het publiek) positieve effecten heeft en de kwaliteit van het evenement verbetert.

Het gewijzigde tijdschema vindt u hieronder afgedrukt.

Tijdschema

09:00 uur - Start Middenafstand
10:00 uur - Start Lange afstand
10:30 uur - Start Estafette (lopen)
                            -
13:00 uur - Eindlimiet middenafstand
18:00 uur - Eindlimiet lange afstand
18:00 uur - Eindlimiet estafette (schaatsen)

 
11 aug. 2000     
Evenals afgelopen jaar is nu reeds een verhoogde belangstelling waar te nemen voor deelname aan de midden afstanden. Vorig jaar moesten er helaas op het laatst deelnemers worden geweigerd omdat het maximaal mogelijke aantal van 250 werd overschreden. De organisatie is druk bezig om te trachten dit maximum te verhogen, zodat hopelijk alle inschrijvingen kunnen worden gehonoreerd. Toezeggingen kunnen hierover nog niet worden gedaan. Deelnemers aan de midden afstanden wordt aangeraden tijdig in te schrijven.

4 aug. 2000
Langzaam ontwaakt de organisatie van de Wintertriathlon uit haar "zomerslaap". Voor de meesten zit de zomervakantie er weer op. De inschrijvingen voor 4 nov. 2000 stromen reeds gestaag binnen. Begin september zal de eerste incasso plaatsvinden van de inschrijfgelden en zullen de betrokken deelnemers hun bevestiging krijgen toegezonden.