Stichting Wintertriathlon Assen

Postbus 358
9400 AJ Assen
[email protected]
T: 0592 - 354316

 

Inschrijfformulier (individueel)
Mini-Wintertriathlon
vrijdag 24 oktober 2008

Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voorletters:
Roepnaam:
Straat / huisnr.:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnr.:
E-mail adres:
Geslacht: mannelijk       vrouwelijk
Geb.dat.: dd-mm-jjjj
Wedstrijd:

schrijft hiermee in voor deelname aan de Mini-Wintertriathlon van Assen op vrijdag 24 oktober 2008
Het inschrijfgeld ad € 2,- zal worden voldaan aan het startbureau op de wedstrijddag.