wt-logo

header
 


sportchallenge

 

Stersponsors:
unive


© Stichting
Wintertriathlon Assen
Postbus 358
9400 AJ Assen
[email protected]
Tel. 0592 354316

WinterTriathlon Assen

 

Wedstrijdinformatie

Op alle wedstrijden is het wedstrijdreglement van de Nederlandse Triatlon Bond (NTB) van toepassing.
Zie www.nedtriathlonbond.org

Datum / Locatie
De wedstrijden worden gehouden op de laatste zaterdag van oktober, vanuit het sport- en evenementencomplex DeSmelt aan het Stadsbroek in Assen.

Start

Start Afstand Wedstrijd
09:30 uur
Sprint* individueel
Sprint* individueel
NK jeugd/ junioren
senioren / masters
10:00 uur
Recreanten WT individueel
WT estafette
WT estafette
senioren/masters
teams
bedrijventeams
12:30 uur
WT individueel NK senioren/masters

 

Accomodatie
In en nabij het Sport- en Evenementencomplex DeSmelt (klik hier voor situatietekening):
- bewaakt parc fermée voor fietsen
- kleedruimte met genummerde stoelen iedere deelnemer zijn eigen, duidelijk herkenbare stek
- douchegelegenheid
- medische verzorging
- massageteam dat de gehele dag gratis ter beschikking staat

Trajecten
Lopen: een 5 km lang parkoers binnen de bebouwing van Assen, over verharde wegen en fietspaden.
Fietsen: een 25 km lange route door de provincie Drenthe, met permanent toezicht op kruisingen en oversteekpunten.
Schaatsen: de overkapte kunstijsbaan van DeSmelt.

Het loopparkoers en de fietsroute zijn tevens te raadplegen op kaarten van Google Maps.

Loop- en fietsroute zijn tijdens de wedstrijd bewegwijzerd.

Verzorgingsposten
Bij de drie onderdelen zijn verzorgingsposten ingericht:
- loopparkoers: op 5 en 10 km
- fietsparkoers: op 25 en 50 km
- ijsbaan: 1 verzorgingspost langs het ijs

Klassementen
Alle individuele wedstrijden (behalve Recreanten) kennen afzonderlijke klassementen voor dames en heren.
Voor de leeftijdsindeling in categorieën worden de NTB-richtlijnen gehanteerd.

Het geboortejaar van een deelnemer is bepalend voor de indeling in de categorie.
Bij minder dan 10 deelnemers per categorie kan deze worden toegevoegd aan een naastliggende jongere categorie.

Estafette
Deze staat open bij de WT-afstand voor dames en heren van 16 jaar en ouder. Teams kunnen naar eigen keuze worden samengesteld (dames-, heren- of gemengde teams).
Er kunnen in totaal maximaal 150 ploegen worden ingeschreven.

Limieten (na starttijd). Deze limieten gelden zowel individueel als voor estafette teams.

 
Sprintafstand
WT - NK
WT Estafette
WT - Recreanten
Na Lopen: 45 minuten 1 uur + 15 min. 1 uur + 15 min.
1 uur + 15 min.
Na Fietsen: 1 uur + 45 min. 2 uur + 30 min. (na 25 km)
3 uur + 15 min.
3 uur + 15 min.
3 uur + 15 min.
Na Schaatsen: 2 uur 3 uur + 45 min. 4 uur
4 uur


Prijzen / Herinneringen
Naast de Nederlandse kampioenschapstitels (alleen bij de NK wedstrijden) is er voor de 1e drie finishers in iedere individuele leeftijdscategorie eremetaal in de vorm van medailles en worden geldprijzen door de organisatie na afloop van het evenement per bankgiro zo spoedig mogelijk uitgekeerd. (zie prijzenschema).
De drie eerste teams bij de estafette ontvangen bekers.
Het winnende team van de WT-bedrijvenestafette wint een volledig verzorgd arrangement voor deelname aan de wintertriathlon in Inzell, begin 2008. De overige prijzen worden later bekend gemaakt. Alle winnaars (1, 2 en 3 van iedere categorie) zijn verplicht na afloop bij de prijsuitreiking te verschijnen.
Voorlopige uitslagenlijsten worden na afloop zo spoedig mogelijk bij de infobalie geppubliceerd.
Een officieel wedstrijdprotocol zal binnen enkele dagen na de wedstrijd op de website van de Wintertriathlon Assen worden gepubliceerd.
Uitsluitend op vertoon van de wedstrijdnummers en tegen inlevering van de transponder wordt een herinnering (WTA T-shirt) aan de Wintertriathlon Assen uitgereikt. Tegen inlevering van twee van de drie wedstrijdnummers kan de fiets uit het parc-fermee worden gehaald.

Licenties
Elk NTB-lid kan deelnemen aan het NK. Ook niet-NTB-leden kunnen op basis van een daglicentie meedoen aan het NK waarbij voor hen echter geldt dat zij niet voor medailles en/of prijzen in aanmerking komen. Deelnemers met een KNWU-licentie kunnen eveneens op basis van een (gratis) daglicentie meedoen aan het NK (waarbij ook voor hen geldt dat zij niet voor medailles en/of prijzen in aanmerking komen). Voor buitenlanders geldt dat een geldige licentie van hun nationale federatie moet kunnen worden getoond bij de aanmelding. Is dat niet het geval dan kunnen ook zij op basis van een daglicentie - buiten mededinging - deelnemen. Aan de niet-NK wedstrijden (Sprintafstand, Recreanten) kan op basis van minimaal een daglicentie worden deelgenomen).
Een atletenlicentie van de Ned. Triathlon Bond kost € 15,00 (naast een NTB-lidmaatschap van € 20 of €35). Het wordt aangeraden om deze tijdig bij de NTB aan te vragen.

Daglicenties zijn op de wedstrijddag verkrijgbaar ad € 5,00.
Voor deelnemers aan de estafette is de (dag)licentie bij het inschrijfgeld inbegrepen.

Tijdwaarneming
Voor de registratie van de loop- en fietstijden, het aantal schaatsronden en de rondetijden wordt gebruik gemaakt van het AMB ChipX tijdwaarnemingssysteem. Iedere deelnemer is verplicht een transponder (lichtgewicht chip) om de enkel te bevestigen. Een transponder wordt door de organisatie aan iedere deelnemer (en één per estafetteteam) beschikbaar gesteld. Om organisatorische redenen is het niet mogelijk dat deelnemers met hun eigen transponder aan de wedstrijd deelnemen.

Deelnemers, die een eigen teller (niet verplicht) meenemen, kunnen aan de informatiebalie een telformulier verkrijgen. Voor de teller is er een speciale ruimte gereserveerd op de (overdekte) hoofdtribune.
Telformulieren kunnen ook worden gedownload: Telformulier Sprintafstand     Telformulier WT-afstand

Inschrijving
Inschrijving kan via de website van de Wintertriathlon Assen: www.wintertriathlonassen.nl/inschrijven.htm
Inschrijfgelden worden via incasso (machtiging) geïnd.
Inschrijvingen, die na 1 oktober 2007 worden ontvangen, worden verhoogd met € 2,50
Opzeggingen tot 20 oktober 2007 worden terugbetaald onder inhouding van € 10,00 administratiekosten. Na deze datum vindt er geen restitutie plaats.

Startformaliteiten
Het startbureau is op de wedstrijddag van 07.30 tot 12.00 uur geopend.
Na het tonen van de NTB-licentie of een legitimatiebewijs met foto en het ondertekenen van de verantwoordelijkheidsuitsluiting zullen de wedstrijdbescheiden worden uitgereikt.

Wedstrijdnummers/Transponder (chip)
De wedstrijdnummers dienen duidelijk zichtbaar te worden bevestigd (geen losse hoekpunten) en als volgt te worden gedragen:

  • bij het lopen op de borst,
  • bij het fietsen op de rug,
  • bij het schaatsen aan de buitenkant op het rechter dijbeen.

Het op enige wijze veranderen van de nummers (bijv. het afplakken van de sponsornaam) leidt tot diskwalificatie. De wedstrijdnummers kunnen tot 1 uur na het verstrijken van de eindlimiet worden ingeleverd.
De transponder (ten behoeve van de tijdwaarneming) dient zichtbaar om de linker- of rechterenkel te zijn bevestigd.

Stayeren
Bij alle wedstrijden van de Wintertriathlon Assen is het stayerverbod van kracht conform het wedstrijdreglement van de NTB.

Schaatsen
De schaatsen moeten aan de achtereinden zijn afgerond. Dit wordt bij de ingang van de kleedruimte gecontroleerd.
Het dragen van wanten en/of vingerhandschoenen is verplicht. Geheel of gedeeltelijk ontblote vingers zijn niet toegestaan.

Wijzigingen
De wedstrijdleiding heeft het recht in geval van buitengewone omstandigheden de wedstrijd te stoppen of het parkoers op enige wijze te veranderen indien dit noodzakelijk wordt geacht.
In gevallen waarin het wedstrijdreglement van de NTB niet voorziet beslist de wedstrijdleiding. De eventuele beslissingen hieruit voortvloeiend zijn bindend.

Bezwaren
Bezwaar kan worden gemaakt tegen gedrag van een deelnemer, een Wedstrijdofficial of de omstandigheden van de wedstrijd. Een en ander conform het wedstrijdreglement van de NTB.
Formulieren hiertoe kunnen worden verkregen bij de infobalie.

 Disclaimer    Colofon

Stichting Wintertriathlon Assen, Postbus 358, 9400 AJ Assen. Tel. 0592 354316 - [email protected]